Kategoriarkiv: Nyhed

Opfordring til at komme op på cyklen

Kære landsbylaug

Har i tid og lyst

Lørdag d. 27 april kl. 10

Landsbyforum og Cykelforum bede jer samle så mange som muligt fra jeres bagland til at komme cyklende ind på Rønhave Plads kl. 10 når vi skyder første etape af Cykelforums kampagne ”God adfærd” i gang med en officiel tale om Cykelforum og kampagnen.

Så bare lige for at markere, at Cykelforum og dets medlemmer omfatter rigtig mange mennesker kunne det være fedt, hvis I kunne svinge forbi – evt. i forbindelse med en af jeres træningsture.

Ved Verdensmålsfestivalen fredag den 26. og lørdag den 27. April, har Cykelforum og Gruppen for Bæredygtig Transport en stand på Rønhave Plads, hvor vi sætter fokus på de sundhedsmæssige aspekter af at cykle.

Bl.a. har vi en cykelbane opstillet, hvor folk kan konkurrere om at gennemføre i den bedste tid (vinderne får biografbilletter).

Vi håber på at så mange af Cykelforums medlemmer kommer i løbet af lørdagen for at få budskabet ud, dels omkring Cykelforum, men også om fordelene ved at cykle.

Vi har bl.a. fået lavet en flot roll-up som gerne skulle nå at blive klar (se højre side af mailen).

Vi har vedhæftet aktøroversigt så du kan se hvem der ellers deltager. Louise og Britta vil være tilstede hele dagen og ved siden af os står Sundhedsafdelingen, der tilbyder sundhedstjek.

Hvis du vil læse mere om Verdensmålsfestivalen, kan du se mere påhttps://www.verdensmaalene.dk/

 

Sønderborg Landsbyforum                                                                 Augustenborg .18/04-19

Agnes Nielsen

Strandrens

Egenbylaug

afholder forårsrengøring

af veje, stier og rabatter

i og omkring Egen

Vi mødes Fredag

den 12 April kl.16.30

ved stenen.

Bylauget er efter endt arbejde

vært ved pølser og øl / vand.

Bestyrelsen.

Tilmeld dig til bylauget`s nyhedsbrev på hjemmesiden.

Fastelavn

Fastelavn 2019

Egen Bylaug inviterer til fastelavnsfest

Søndag den 3-3-2019 kl 14.00

Sebbelundvej 18 i gildesalen.

Børnene kommer udklædte og slår katten af tønden.

Der er præmie til kattekonge/dronning

og den bedst udklædte.

Der bliver serveret sodavand og fastelavnsboller

for børnene.

Voksne kan købe fastelavnsboller og kaffe for 20 kr.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Generalforsamling

Egen Bylaug afholder

Ordinær generalforsamling

Fredag den 15-3-2019

kl. 18.00

Sebbelundvej 18 Egen

i gildesalen

Med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Regnskab

  4. Fastsættelse af kontingent for 2019

  5. Behandling af indkomne forslag *) se nedenfor

  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

    på valg er:

Aage W Andersen

Gitte W Skov

Claus Jepsen

  1. Valg af revisor

På valg er:

Anette Jepsen

9. Evt.

*) Forslag til behandling under punkt 5 skal være oldermanden (Aage Andersen) skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er Bylauget vært med stegt flæsk og persillesovs, kaffe og småkager.

Af hensyn til traktementet er der tilmelding senest den 11-3-2019 til

Gitte Skov tlf/sms 23955964

Årsregnskabet for 2018 findes på bagsiden af den husstandsomdelte indbydelse.

Vel mødt

Bestyrelsen

Juletræstænding

  1. søndag i advent

Traditionen tro tændes

juletræet ved stenen.

Søndag den 2. December kl. 16.00

Vi har igen i år, en aftale med julemanden,

som vil dele godterposer ud til børnene.

Der serveres gløgg, æbleskiver.

Og varm kakao til børnene

 

Med venlig hilsen bestyrelsen

Borgermøde

Borgermødet mandag den 29 oktober 2018 på Nørreskovskolen i Guderup udsættes. Dette skyldes, at forvaltningen vil vurdere på den samlede trafikafvikling i Guderup inden afholdelse af borgermøde.

Borgermøde

Sønderborg Kommune indkalder til borgermøde omkring trafikafviklingen på Nordborgvej omkring Guderup, mandag den 29. oktober 2018, kl. 17.00. På Nørreskov skolen. Egenbylaug vil opfordre alle til at deltage i mødet.

ÆNDRING TIL SANKT HANS

Der er ændring i planen til i aften på grund af  blæsevejret og temperatur

Vi mødes kl. 18.00  ved legepladsen bag ved Grethe og Aage

Der åbnes porten til laden så vi kan sidde der

Så kan vi køre ud og tænde bålet senere

HIlsen bestyrelsen

Sankt Hans

Egen Bylaug inviterer til Sankt Hans

Lørdag den 23 juni 2018 kl. 18.00

på stejlepladsen.

Bylauget tænder grillen og sælger pølser med brød, øl og vand

til sædvanlige lave priser.

Ønskes der andet er man meget velkommen til selv at

medbringe kød, kartoffelsalat og salat mm.

Skulle der blive regnvejr,

finder vi et sted, vi kan være i tørvejr.

Følg med på hjemmesiden. Egenbylaug.dk

Vi ser frem til en hyggelig aften.

Bestyrelsen.

Husk at tilmelde dig nyhedsbrevet på egenbylaug.dk

Rep af bro

Lørdag klokken 10 er der tid til at reparere broen ved stejlepladsen. Alle der har tid og lyst er velkommen til at give en hånd med.

Medbring evt. noget værktøj.