Spring til indhold

Velkommen til Egen

Generalforsamling 2010 I Egen Bylaug

 

 

 

 

 

 

Egen Bylaug afholder

 

 

Ordinær generalforsamling

 

Tirsdag den 2. marts 2010

kl. 19.00

Sebbelundvej 18, Egen

v/ Charlotte & Hans Kurt

 

 

Med følgende dagsorden:

 

1.      Valg af dirigent

2.      Bestyrelsens beretning

3.      Regnskab

3.a. Fastsættelse af kontingent for 2010

4.      Behandling af indkomne forslag *) se nedenfor

5.      Valg af bestyrelse og revision:

5.a: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

                     

                      Gert Bonefeld

                      Helle Jacobsen

                                           

                            

5.b: Valg af revisor, på valg er:

        Hanne Petersen

6.      Evt.

     

*) forslag til behandling under punkt 4, skal være oldermanden (Aage W. Andersen) skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Bylauget er denne aften vært ved en kop kaffe.

 

Øl og vand kan købes til alm. bylaugs priser.

 

.

 

 

 

 

Vel mødt

Bestyrelsen

Del på Facebook