Spring til indhold

Velkommen til Egen

Generalforsamling

 

 

 

 

 

 

Egen Bylaug afholder

Ordinær generalforsamling

 

Mandag den 2. marts 2009

kl. 19.00 i é kostold

Sebbelundvej 22, Egen

 

 

Med følgende dagsorden:

 

1.      Valg af dirigent

2.      Bestyrelsens beretning

3.      Regnskab

3.a. Fastsættelse af kontingent for 2009

4.      Behandling af indkomne forslag *) se nedenfor

5.      Valg af bestyrelse og revision:

5.a: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

                      Aage W. Andersen

                      Jacob Krath                         Modtager ikke genvalg

                      Maren Christensen               Modtager ikke genvalg

                                           

                            

5.b: Valg af revisor, på valg er:

        Annette Jepsen

6.      Evt.

     

*) forslag til behandling under punkt 4, skal være oldermanden (Aage W. Andersen) skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Bylauget er denne aften vært ved en kop kaffe. Øl og vand kan købes til alm. bylaugs priser.

 

Efter Generalforsamlingen vil Odin Møller fortælle om den besværlige proces menighedsrådet er i gang med, vedr. etablering af konfirmand stue, mandskabsfaciliteter mm. i Johns den gamle ejendom.

 

 

Årsregnskab for 2008 findes på bagsiden af indbydelsen

 

Vel mødt

Bestyrelsen

Del på Facebook