Spring til indhold

Velkommen til Egen

Generalforsamling

Generalforsamling


Egen Bylaug indkalder til generalforsamling.
Fredag den 3 Marts 2023 kl. 18.00
Gildesalen Sebbelundvej 18


Generalforsamlingen afholdes i følge vedtægterne.
Med følgende dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
3.A fastsættelse af kontingent for 2023
4. Behandling af indkomne forslag *) Se nedenfor.
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Helle Jacobsen
Gert Bonefeld
6. Valg af revisor
På valg er:
Hanne Petersen
7. Evt.
(* Forslag til behandling under punkt 4 skal være oldermand
Aage W Andersen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Efter generalforsamlingen er bylauget vært med stegt flæsk og persillesovs.
Tilmelding senest den 26 februar til Gittet på sms 23955964 Telf. efter 16.30


Ved generalforsamlingen kan der købes medlemskort for 2023.


Venlig hilsen
Bestyrelsen

Del på Facebook