Spring til indhold

Velkommen til Egen

Generalforsamling

Egen Bylaug afholder

Ordinær generalforsamling

Fredag den 3/3-2017

kl. 18.00

Sebbelundvej 18 Egen

i gildesalen

Med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Regnskab

  4. Fastsættelse af kontingent for 2017

  5. Behandling af indkomne forslag *) se nedenfor

  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

    på valg er:

Aage W Andersen

Gitte Winkel Skov

Claus Jepsen

  1. Valg af revisor

På valg er:

Anette Jepsen

8. Evt.

*) Forslag til behandling under punkt 5 skal være oldermanden (Aage Andersen) skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er Bylauget vært med stegt flæsk og persillesovs, kaffe og småkager.

Af hensyn til traktementet er der tilmelding senest den 24/2-17 til

Claus Jepsen  23474067 / 74459517

Årsregnskabet for 2016 findes på bagsiden af den husstandsomdelte indbydelse.

Vel mødt

Bestyrelsen

Del på Facebook