Spring til indhold

Velkommen til Egen

Generalforsamling

Egen Bylaug afholder

 Ordinær generalforsamling

 Fredag den 4/3-2016

kl. 18.00

Sebbelundvej 18 Egen

i gildesalen

 Med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Regnskab

  4. Fastsættelse af kontingent for 2016

  5. Behandling af indkomne forslag *) se nedenfor

  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

    på valg er:

Helle Jacobsen

Gert Bonefeld

 

  1. Valg af revisor

På valg er:

Hanne Petersen

8. Evt.

 *) Forslag til behandling under punkt 5 skal være oldermanden (Aage Andersen) skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Efter generalforsamlingen er Bylauget vært med stegt flæsk og persillesovs, kaffe og småkager.

 Af hensyn til traktementet er der tilmelding senest den 26/2-16 til

 Gert Bonefeld tlf/sms 60618527

 

Årsregnskabet for 2015 findes på bagsiden af den husstandsomdelte indbydelse.

 

 Vel mødt

Bestyrelsen

Del på Facebook