Spring til indhold

Velkommen til Egen

Så starter arbejdet med vores tunnel mm.

Vi har modtaget en presse meddelelse vedr. arbejdet og den bruger jeg i denne information, da jeg ikke kan finde den på kommunens hjemmeside – øv

Med venlig hilsen  Aage W Andersen

 

Nordborgvej holdes åben under vejarbejde ved Guderup

Sønderborg Kommune har tidligere varslet, at trafikken på Nordborgvej ville blive generet af røde stop-lys i forbindelse med det forestående arbejde med at etablere en tunnel under vejen ved Egen Kirke. Man ville etablere en énsporet midlertidig omfartsvej ved Rema1000, hvor trafikken kunne passere på skift fra nord og syd ved hjælp af lyssignal.

Sammen med entreprenøren er der imidlertid fundet en anden løsning, der betyder, at Nordborgvej ikke spærres. Trafikken vil med andre ord kunne passere i to spor i hele projektperiode – dog med nedsat hastighed.

Man opfordres derfor til at køre hjemmefra i god tid. En alternativ mulighed vil for en dels vedkommende være at benytte Færgen Bitten, der sejler hver halve time mellem Ballebro ved Blans og Hardeshøj på Nordals.

Perioden med nedsat hastighed ved Guderup bliver på cirka otte uger med start i næste uge (uge 41).

Trafikprojektet ved Guderup vil stå på indtil april/maj næste år og indeholder to dele:

  • En tunnel til bløde trafikanter under Nordborgvej mellem Søndergade og Egen Sognegård
  • Flytning af Egen Kirkevej, så den munder ud i Nordborgvej over for Fynshavvej, hvor der således etableres et firebenet kryds, der forsynes med lyssignal.

Sønderborg Fjernvarme begynder ligeledes nu at etablere fjernvarmeforsyning til Nordals. Arbejdet med at nedfælde forsyningsnettet påbegyndes ved i Lunden tæt på Danfoss og vil i løbet af det næste år bevæge sig sydpå til Guderup. Dette anlægsarbejde vil også påvirke trafikafviklingen på Nordborgvej.

 

Evt. billedtekst: Til venstre i billedet, hvor Fynshavvej munder ud i Nordborgvej, etableres et lysreguleret kryds. Lidt længere nordpå (til højre herfor) – ud for den hvide bygning, Egen Sognegård – anlægges under Nordborgvej en tunnel til bløde trafikanter. I forbindelse med anlægsarbejderne vil der komme hastighedsbegrænsning. Foto: Sønderborg Kommune 

Evt. yderligere info: Drifts- og anlægschef Mette Pipper Bertelsen, tlf. 21 30 35 06, mail: mebt@sonderborg.dk

 

 

Venlig hilsen

Sønderborg Kommune
Politik, Analyse og Kommunikation

Herdis Thomsen
Journalist DJH, kommunikationsmedarbejder
T 8872 5947 M 2790 5947
hth1@sonderborg.dk

www.sonderborgkommune.dk

Del på Facebook