Spring til indhold

Velkommen til Egen

Vær med til at sætte fremtidens dagsorden

Kom og vær med til at sætte fremtidens dagsorden

Invitation til møde om inddragelse af landdistrikterne:

Siden syv kommuner blev lagt sammen, er der sket meget på landet. Der er nu 26 Landsbylaug med i Landsbyforum og flere er på vej. På den baggrund vil Landsbyforum gerne invitere til et fællesmøde, hvor vi drøfter udfordringer og udviklingsmuligheder for landdistrikterne. Hvad kan vi hver især bidrage med for at skabe en positiv udvikling gennem konstruktivt samarbejde.


Mødet finder sted:

Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 18.00 – 21.30 i Skyttehuset, Skovhuse 11, Kær


Vi har inviteret repræsentanter fra de fire politiske udvalg: Teknik og Miljø, Borger og Demokrati, Børn og Uddannelse samt Kultur og Erhverv. Endvidere er Landdistriktsudvalget inviteret.

Dagsorden:

Kl. 18.00 Spisning: Hvidkålssuppe af lokale råvarer

kl. 18.30 Velkomst ved Landsbyforum

Oplæg med præsentation af:

Kl. 18.40 Politiske mål for landdistrikterne v. Landdistriktsudvalget

Kl. 18.50 Organisering af landdistrikterne i Sønderborg Kommune samt kommunikation
mellem landsbyerne, kommunen og borgerne v. Poul Valdemar Nielsen, Center for
Kultur, ansvarlig for landdistriktsudviklingen

Kl. 19.00 Forslag til, hvordan landsbyerne kan bidrage til bedre information og samarbejde
v. Landsbyforum

Repræsentanter fra hvert af udvalgene fremlægger, hvad der er afsat af ressourcer i 2013, og giver deres bud på udviklingen og det fremadrettede samarbejde i landdistrikterne frem mod 2020:

Kl. 19.10 Teknik og Miljø

Kl. 19.20 Borger og Demokrati

Kl. 19.30 Børn og Uddannelse

Kl. 19.40 Kultur og Erhverv

Samarbejde og muligheder:

Kl. 20.00 Fælles vision og strategi – gruppearbejde

Kl. 21.00 Opsamling – det videre forløb

Kl. 21.20 Afslutning

Tilmelding til Connie på Email.: cskb@sonderborg.dk inden den 10/3.


På vegne af Landsbyforum

Agnes Rigmor Nielsen, Svenstrup Jørgen Wilkenskjeldt, Kær Halvø

Per Andersen, Mommark Anders K. Brandt, Hundslev

Del på Facebook