Hold Egen ren

HOLD EGEN REN

Pga. Corona kan vi ikke afholde den årlige ”strandrensning”

 

Lad os hjælpes ad med at samle affald i og rundt om vores lille by,

VI STÅR SAMMEN – HVER FOR SIG

Gør en go` gerning, når du går tur.

 

Hent en affaldssæk og lån evt.

en ”SNAPPER” hos Helle Jacobsen,

de ligger klar ved vores skraldespand.

Send gerne et billede af jeres ”høst”

til Helle J. på tlf. 28 13 56 76

 

Vi inviterer til øl og pølser på legepladsen, når vi igen må samles

Generalforsamling

Egen Bylaug afholder

Ordinær generalforsamling

Fredag den 6/3-2020

kl. 18.00

Sebbelundvej 18 Egen

i gildesalen

Med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Regnskab

  4. Fastsættelse af kontingent for 2020

  5. Behandling af indkomne forslag *) se nedenfor

  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

    på valg er:

Helle Jacobsen

Gert Bonefeld

  1. Valg af revisor

På valg er:

Hanne Petersen

9. Evt.

*) Forslag til behandling under punkt 5 skal være oldermanden (Aage Andersen) skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bylauget vært med stegt flæsk og persillesovs, kaffe og småkager.

Efter generalforsamlingen kommer Dorthe Hofland og Linda Maron.

De vil fortælle om deres tur til kilimanjaro

Af hensyn til traktementet er der tilmelding senest den 28/2-20 til

Claus Jepsen tlf/sms 23 47 40 67

Årsregnskabet for 2019 findes på bagsiden af den husstandsomdelte indbydelse.

Vel mødt

Bestyrelsen

Fastelavn

Fastelavn 2020
Egen Bylaug inviterer til fastelavnsfest
Søndag den 23-2-2020 kl 14.00
Sebbelundvej 18 i gildesalen.
Børnene kommer udklædte og slår katten af tønden.
Der er præmie til kattekonge/dronning
og den bedst udklædte.
Der bliver serveret sodavand og fastelavnsboller
for børnene.
Voksne kan købe fastelavnsboller og kaffe for 20 kr.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Juletræstænding

  1. søndag i advent

Traditionen tro tændes

juletræet ved stenen.

Søndag den 1. December kl. 16.00

Vi har igen i år, en aftale med julemanden,

som vil dele godterposer ud til børnene.

Der serveres gløgg, æbleskiver.

Og varm kakao til børnene

Sæt kryds I kalenderen den 6. Marts til generalforsamlingen

Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev på egenbylaug.dk

Med venlig hilsen bestyrelsen

Høstfest

Høstfest.

Så er årets høst i hus.

Egen Bylaug holder derfor høstfest.

Søndag den 15 September

i gildesalen ved Charlotte og Hans Kurt

Sebbelundvej 18.

Børnene møder kl. 15.00 med blomster, som vi pynter vognen med.

Vi kører en tur rundt i byen med foklæsset.

De voksne kommer kl. 18.00,

hvor vi nyder vores medbragte madkurv og drikke varer.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Sankt Hans

Egen Bylaug inviterer til Sankt Hans

Søndag den 23 juni 2019 kl. 17.00

på stejlepladsen.

Bylauget tænder grillen og sælger pølser med brød, øl og vand

til sædvanlige lave priser.

Ønskes der andet er man meget velkommen til selv at

medbringe kød, kartoffelsalat og salat mm.

Skulle der blive regnvejr,

finder vi et sted, vi kan være i tørvejr.

Følg med på hjemmesiden. Egenbylaug.dk

Vi ser frem til en hyggelig aften.

Bestyrelsen.

Husk at tilmelde dig nyhedsbrevet på egenbylaug.dk

Borgermøde

Sønderborg Kommune inviterer til informationsaften om de trafikale udfordringer på Nordborgvej omkring Guderup. Alle interesserede har mulighed for at deltage.

Kommunen informerer om de eventuelle ombygninger af krydsene:
• Nordborgvej – Oksbølvej – Spindelvej
• Nordborgvej – Vestergade – Dyndvedgade
• Nordborgvej – Søndergade
• Nordborg – Fynshavvej – Egen Kirkevej

Borgermødet afholdes d. 20. maj 2019 på Nørreskovskolen i gymnastiksalen kl. 17-19. Der serveres sandwich, øl, vand og kaffe.
Tilmelding til borgermødet sker til mail jesg@sonderborg.dk

udflugt

Egenbylaug

Årets udflugt går til

Jørgen Riecks arkæologiske samling

i Svendstrup

Tirsdag den 14 Maj kl.17.30

Efter en kort rundvisning, vil der være mulighed for at gå rundt på egen hånd.

Efter besøget mødes vi i gildesalen,

Sebbelundvej 18

Her er der tændt op i grillen

og der kan købes

pølser, øl og vand

til bylaugets sædvanlige lave priser

Vi mødes ved stenen kl. 17.00 hvorfra vi kører til Svendstrup i egne biler.

Venlig hilsen bestyrelsen

Opfordring til at komme op på cyklen

Kære landsbylaug

Har i tid og lyst

Lørdag d. 27 april kl. 10

Landsbyforum og Cykelforum bede jer samle så mange som muligt fra jeres bagland til at komme cyklende ind på Rønhave Plads kl. 10 når vi skyder første etape af Cykelforums kampagne ”God adfærd” i gang med en officiel tale om Cykelforum og kampagnen.

Så bare lige for at markere, at Cykelforum og dets medlemmer omfatter rigtig mange mennesker kunne det være fedt, hvis I kunne svinge forbi – evt. i forbindelse med en af jeres træningsture.

Ved Verdensmålsfestivalen fredag den 26. og lørdag den 27. April, har Cykelforum og Gruppen for Bæredygtig Transport en stand på Rønhave Plads, hvor vi sætter fokus på de sundhedsmæssige aspekter af at cykle.

Bl.a. har vi en cykelbane opstillet, hvor folk kan konkurrere om at gennemføre i den bedste tid (vinderne får biografbilletter).

Vi håber på at så mange af Cykelforums medlemmer kommer i løbet af lørdagen for at få budskabet ud, dels omkring Cykelforum, men også om fordelene ved at cykle.

Vi har bl.a. fået lavet en flot roll-up som gerne skulle nå at blive klar (se højre side af mailen).

Vi har vedhæftet aktøroversigt så du kan se hvem der ellers deltager. Louise og Britta vil være tilstede hele dagen og ved siden af os står Sundhedsafdelingen, der tilbyder sundhedstjek.

Hvis du vil læse mere om Verdensmålsfestivalen, kan du se mere påhttps://www.verdensmaalene.dk/

 

Sønderborg Landsbyforum                                                                 Augustenborg .18/04-19

Agnes Nielsen