Spring til indhold

Velkommen til Egen

Generalforsamling 2014

Egen Bylaug afholder

Ordinær generalforsamling

Fredag den 21-3-2014

kl. 18.00

Sebbelundvej 18 Egen

i gildesalen

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Fastsættelse af kontingent for 2014

5. Behandling af indkomne forslag *) se nedenfor

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

på valg er:

Helle Jacobsen

Gert Bonefeld

7. Valg af revisor

På valg er:

Hanne Petersen

8. Evt.

*) Forslag til behandling under punkt 5 skal være oldermanden (Aage Andersen) skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er Bylauget vært med stegt flæsk og persillesovs, kaffe og småkager.

Drikkevarer kan købes til Bylauget`s sædvanlige lave priser.

Af hensyn til traktementet er der tilmelding senest den 16 Marts til

Charlotte Bonde Tlf: 74458330 eller 26188253

Årsregnskabet for 2013 findes på bagsiden af indbydelsen

Vel mødt

Bestyrelsen

Skriv et svar