Spring til indhold

Velkommen til Egen

Generalforsamling

Egen Bylaug afholder

Ordinær generalforsamling

Fredag den 15-3-2013

kl. 18.00

Sebbelundvej 18 Egen

i gildesalen

Med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent for 2013
  5. Behandling af indkomne forslag *) se nedenfor
  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

    på valg er:

Aage Andersen

Charlotte Bonde

Martin Good ( Ønsker ikke genvalg )

  1. Valg af revisor

På valg er:

Anette Jepsen

Evt.

*) Forslag til behandling under punkt 5 skal være oldermanden (Aage Andersen) skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er Bylauget vært med stegt flæsk og persillesovs, kaffe og småkager.

Drikkevarer kan købes til Bylauget`s sædvanlige lave priser.

Af hensyn til traktementet er der tilmelding senest onsdag den 6 Marts til

Charlotte Bonde Tlf: 74458330

Gert Bonefeld Tlf, sms: 60618527

Årsregnskabet for 2012 findes på bagsiden af indbydelsen

Vel mødt

Bestyrelsen

Skriv et svar