Spring til indhold

Velkommen til Egen

Generalforsamling 15

Egen Bylaug afholder

 Ordinær generalforsamling

Fredag den 20-3-2015

kl. 18.00

Sebbelundvej 18 Egen

i gildesalen

Med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Regnskab

  4. Fastsættelse af kontingent for 2015

  5. Behandling af indkomne forslag *) se nedenfor

  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

    på valg er:

Aage Andersen

Claus Jepsen

Charlotte Bonde (modtager ikke genvalg)

 

  1. Valg af revisor

På valg er:

Anette Jepsen

8. Evt.

 

*) Forslag til behandling under punkt 5 skal være oldermanden (Aage Andersen) skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Efter generalforsamlingen er Bylauget vært med stegt flæsk og persillesovs,

øl, vand, snaps, kaffe og småkager.

 

Af hensyn til traktementet er der tilmelding senest den 14 Marts til

 Claus Jepsen Tlf: 74459517

   Vel mødt

Bestyrelsen

 

Skriv et svar