Spring til indhold

Velkommen til Egen

Strategi

Vi har et meget aktivt landsbylaug, der både selv kommer med ideer, men som også følger op på ideer fra de lokale. Landsbylauget sørger for at ansøge om midler ved Kommunens udviklingspulje og andre relevante fonde. Lauget igangsætter projekter men alle landsbyens beboere hjælper med til at få projekterne realiseret.

Skriv et svar