Spring til indhold

Velkommen til Egen

Generalforsamling

Egen Bylaug indkalder til generalforsamling.

Fredag den 1 Marts 2024 kl. 18.00

Gildesalen Sebbelundvej 18

 

Generalforsamlingen afholdes ifølge vedtægterne.

Med følgende dagsorden.

 

1.Valg af dirigent

 

2. Bestyrelsens beretning

 

3.Fremlæggelse af regnskab

 

3A fastsættelse af kontingent for 2024

 

4.Behandling af indkomne forslag *) Se nedenfor.

 

5.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Aage Andersen      Modtager ikke genvalg

Ditte Marie Madsen

Gitte Skov

 

6. Valg af revisor

På valg er:

Anette Jepsen

 

7. Evt.

(* Forslag til behandling under punkt 4 skal være oldermand

Aage W Andersen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Efter generalforsamlingen er bylauget vært med stegt flæsk og persillesovs.

Tilmelding senest den 24 februar til Gittet på sms 23955964 Telf. efter 16.30

Ved generalforsamlingen kan der købes medlemskort for 2024.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Del på Facebook