Spring til indhold

Velkommen til Egen

Generalforsamling

Egen Bylaug afholder

Ordinær generalforsamling

Fredag den 15-3-2019

kl. 18.00

Sebbelundvej 18 Egen

i gildesalen

Med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Regnskab

  4. Fastsættelse af kontingent for 2019

  5. Behandling af indkomne forslag *) se nedenfor

  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

    på valg er:

Aage W Andersen

Gitte W Skov

Claus Jepsen

  1. Valg af revisor

På valg er:

Anette Jepsen

9. Evt.

*) Forslag til behandling under punkt 5 skal være oldermanden (Aage Andersen) skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er Bylauget vært med stegt flæsk og persillesovs, kaffe og småkager.

Af hensyn til traktementet er der tilmelding senest den 11-3-2019 til

Gitte Skov tlf/sms 23955964

Årsregnskabet for 2018 findes på bagsiden af den husstandsomdelte indbydelse.

Vel mødt

Bestyrelsen

Del på Facebook