Spring til indhold

Velkommen til Egen

Generalforsamling

Egen Bylaug afholder

Ordinær generalforsamling

Fredag den 6/3-2020

kl. 18.00

Sebbelundvej 18 Egen

i gildesalen

Med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Regnskab

  4. Fastsættelse af kontingent for 2020

  5. Behandling af indkomne forslag *) se nedenfor

  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

    på valg er:

Helle Jacobsen

Gert Bonefeld

  1. Valg af revisor

På valg er:

Hanne Petersen

9. Evt.

*) Forslag til behandling under punkt 5 skal være oldermanden (Aage Andersen) skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bylauget vært med stegt flæsk og persillesovs, kaffe og småkager.

Efter generalforsamlingen kommer Dorthe Hofland og Linda Maron.

De vil fortælle om deres tur til kilimanjaro

Af hensyn til traktementet er der tilmelding senest den 28/2-20 til

Claus Jepsen tlf/sms 23 47 40 67

Årsregnskabet for 2019 findes på bagsiden af den husstandsomdelte indbydelse.

Vel mødt

Bestyrelsen

Del på Facebook