Spring til indhold

Velkommen til Egen

Generalforsamling

Generalforsamling

Egen Bylaug indkalder til generalforsamling.

Fredag den 11 Marts 2022 kl. 18.00

Gildesalen Sebbelundvej 18

Generalforsamlingen afholdes i følge vedtægterne.

Med følgende dagsorden.

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab

3.A fastsættelse af kontingent for 2022

4.Behandling af indkomne forslag *) Se nedenfor.

5.Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Claus Jepsen ( ønsker ikke genvalg)

Gitte skov

Aage W Andersen

6.Valg af revisor

På valg er:

Anette Jepsen

7.Evt.

 

(* Forslag til behandling under punkt 4 skal være oldermand

Aage W Andersen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Efter generalforsamlingen er bylauget vært med stegt flæsk og persillesovs.

Tilmelding senest den 6. Marts til Gert på sms/tlf. 60618527

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Del på Facebook