Spring til indhold

Velkommen til Egen

TRAFIKMØDE

INVITATION TIL DISKUSSION AF TRAFIKSIKKERHEDSPLAN
I arbejdet med trafi ksikkerhedsplanen for Sønderborg Kommune, er det især vigtigt at få
landsbylaugene med i en dialog. Der er blevet lavet tryghedsundersøgelser, skolevejsanalyser,
sortpletudpegning, uheldsstatistik, vejklassifi cering etc. Herudover er der kommet mange
skriftlige henvendelser. Nu skal løsningerne prioriteres, og det er her, at I kan få stor indfl ydelse.
Landsbylaugene på Jyllandssiden og Als inviteres hermed til at deltage i oplæg og efterfølgende
diskussion af Sønderborg Kommunes trafi ksituation.Kommunen inviterer til to møder, hvor
politikere, Grontmij Carl Bro og teknikere fra Veje og Trafi k vil deltage i diskussionen. De
fremmødte vil få stor indfl ydelse på prioriteringen af kommunens trafi ksikkerhedsplan.
Als Torsdag den 19. feb. 2009 kl. 19-22 på Notmarkhus, Notmark 48, 6440 Augustenborg
Jyllandssiden Tirsdag den 24. feb. 2009 kl. 19-22 på Nydamskolen i Skolebiblioteket,
Skolevej 21, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg
Vi håber, at I vil deltage og være med til at præge trafi ksikkerheden for jeres lokalområde. For at
kunne afholde de to møder forudsættes det, at der ved hvert møde er minimum 8 tilmeldte. Ved
mindre end 8 deltagere slås møderne sammen. Tilmelding til Grethe Karlsen, Veje og Trafi k på
mail:gkar@sonderborg.dk eller telefon 88 72 55 88 senest 10. februar 2009

Del på Facebook