Høstfest

Så er årets høst i hus.

Egen Bylaug holder derfor høstfest.

Søndag den 3 September

i gildesalen ved Charlotte og Hans Kurt

Sebbelundvej 18.

Børnene møder kl. 15.00 med blomster, som vi pynter vognen med.

Vi kører en tur rundt i byen med foklæsset.

De voksne kommer kl. 18.00,

hvor vi nyder vores medbragte madkurv og drikke varer.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Sankt Hans

Egen Bylaug inviterer til Sankt Hans

Fredag den 23 juni 2017 kl. 18.00

på stejlepladsen.

Bylauget tænder grillen og sælger pølser med brød, øl og vand

til sædvanlige lave priser.

Ønskes der andet er man meget velkommen til selv at

medbringe kød, kartoffelsalat og salat mm.

Skulle der blive regnvejr,

finder vi et sted, vi kan være i tørvejr.

Følg med på hjemmesiden. Egenbylaug.dk

Vi ser frem til en hyggelig aften.

Bestyrelsen.

Husk at tilmelde dig nyhedsbrevet på egenbylaug.dk

Udflugt

Torsdag den 1 juni

Går turen til Bundsø

Vi mødes ved stenen kl. 16.45

hvorfra vi kører i egne biler.

Vi starter ved Bundsø i Broballe kl 17, hvor Claus Hjelm fortæller noget om hvordan Bundsø blev skabt. Derefter kører vi til Brandsbøl skov hvor vi gør stop og hører noget om Bundsø og stenalderen, så kører vi ned til Bundsø ved Brandsbøl, hvor han fortæller om afvandingen, karpedammene, skallegravning osv. Vi går en tur og ser på området. Det tager ca. 1 1/2 time.

Efter turen mødes vi i gildesalen ved Charlotte og Hans Kurt

hvor der vil være pølser, øl og vand til bylaugets

sædvanlige lave priser.

Venlig hilsen bestyrelsen

Strandrens

Egenbylaug

afholder

strandrens og vedligehold

af legeplads.

Vi mødes Fredag

den 7 April kl.17.30

ved stenen.

Bylauget er efter endt arbejde

vært ved pølser og øl / vand.

Bestyrelsen.

Tilmeld dig til bylauget`s nyhedsbrev på hjemmesiden.

Generalforsamling

Egen Bylaug afholder

Ordinær generalforsamling

Fredag den 3/3-2017

kl. 18.00

Sebbelundvej 18 Egen

i gildesalen

Med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Regnskab

  4. Fastsættelse af kontingent for 2017

  5. Behandling af indkomne forslag *) se nedenfor

  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

    på valg er:

Aage W Andersen

Gitte Winkel Skov

Claus Jepsen

  1. Valg af revisor

På valg er:

Anette Jepsen

8. Evt.

*) Forslag til behandling under punkt 5 skal være oldermanden (Aage Andersen) skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er Bylauget vært med stegt flæsk og persillesovs, kaffe og småkager.

Af hensyn til traktementet er der tilmelding senest den 24/2-17 til

Claus Jepsen  23474067 / 74459517

Årsregnskabet for 2016 findes på bagsiden af den husstandsomdelte indbydelse.

Vel mødt

Bestyrelsen

Fastelavn

Fastelavn 2017

Egen Bylaug inviterer til fastelavnsfest

Søndag den 26-2-2017 kl 14.00

Sebbelundvej 18 i gildesalen.

Børnene kommer udklædte og slår katten af tønden.

Der er præmie til kattekonge/dronning

og den bedst udklædte.

Der bliver serveret sodavand og fastelavnsboller

for børnene.

Voksne kan købe fastelavnsboller og kaffe for 20 kr.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Juletræstænding

1. søndag i advent

Traditionen tro tændes

 juletræet ved stenen.

 Søndag den 27 November kl. 16.00

 Vi har igen i år, en aftale med julemanden,

som vil dele godterposer ud til børnene.

 Der serveres gløgg, æbleskiver.

 Og varm kakao til børnene

 

Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev på egenbylaug.dk

 

Med venlig hilsen bestyrelsen

 

Sankt Hans

 

Egen Bylaug inviterer til Sankt Hans

Torsdag den 23 juni 2016 kl. 18.00

på stejlepladsen.

Bylauget tænder grillen og sælger pølser med brød, øl og vand

til sædvanlige lave priser.

Ønskes der andet er man meget velkommen til selv at

medbringe kød, kartoffelsalat og salat mm.

 
   

 

Skulle der blive regnvejr,

finder vi et sted, vi kan være i tørvejr.

Følg med på hjemmesiden. Egenbylaug.dk

 

 

 

Vi ser frem til en hyggelig aften.

Bestyrelsen.

 

Husk at tilmelde dig nyhedsbrevet på egenbylaug.dk

Udflugt i Egenbylaug

Prøv at spille golf.

Årets udflugt går til

Sønderborg golfbane – Gundstrup

 

Torsdag den 26 Maj kl.17

Efter rundvisning og test af egne  ”golfevner” tænder golfklubben

grillen, hvor vi kan købe pølser øl/ vand og nyde de fine omgivelser.

 

 Vi mødes ved stenen kl. 16.45 hvorfra vi kører til Gundstrup i egne biler.

Tilmelding senest den 21.5

til Gert. Tlf.sms. 60618527

 

Venlig hilsen bestyrelsen

 

Strandrens

Egenbylaug

afholder

strandrens og vedligehold

 af legeplads.

Vi mødes Torsdag

den 21 April kl.17.30

ved stenen.

   


Bylauget er efter endt arbejde

vært ved pølser og øl / vand.

 

 Bestyrelsen.

 

Tilmeld dig til bylauget`s nyhedsbrev på hjemmesiden.