Borgermøde

Borgermødet mandag den 29 oktober 2018 på Nørreskovskolen i Guderup udsættes. Dette skyldes, at forvaltningen vil vurdere på den samlede trafikafvikling i Guderup inden afholdelse af borgermøde.

Borgermøde

Sønderborg Kommune indkalder til borgermøde omkring trafikafviklingen på Nordborgvej omkring Guderup, mandag den 29. oktober 2018, kl. 17.00. På Nørreskov skolen. Egenbylaug vil opfordre alle til at deltage i mødet.

ÆNDRING TIL SANKT HANS

Der er ændring i planen til i aften på grund af  blæsevejret og temperatur

Vi mødes kl. 18.00  ved legepladsen bag ved Grethe og Aage

Der åbnes porten til laden så vi kan sidde der

Så kan vi køre ud og tænde bålet senere

HIlsen bestyrelsen

Sankt Hans

Egen Bylaug inviterer til Sankt Hans

Lørdag den 23 juni 2018 kl. 18.00

på stejlepladsen.

Bylauget tænder grillen og sælger pølser med brød, øl og vand

til sædvanlige lave priser.

Ønskes der andet er man meget velkommen til selv at

medbringe kød, kartoffelsalat og salat mm.

Skulle der blive regnvejr,

finder vi et sted, vi kan være i tørvejr.

Følg med på hjemmesiden. Egenbylaug.dk

Vi ser frem til en hyggelig aften.

Bestyrelsen.

Husk at tilmelde dig nyhedsbrevet på egenbylaug.dk

Rep af bro

Lørdag klokken 10 er der tid til at reparere broen ved stejlepladsen. Alle der har tid og lyst er velkommen til at give en hånd med.

Medbring evt. noget værktøj.

Jollmandsgård

Egenbylaug

Onsdag den 9 Maj

Går turen til

Jollmands gård

Vi mødes ved stenen kl. 17.30

hvorfra vi kører i egne biler.

Knud Flemming Andersen vil vise os rundt

og fortælle om Jollmands gård

Efter turen mødes vi i gildesalen ved Charlotte og Hans Kurt

hvor der vil være pølser, øl og vand til bylaugets

sædvanlige lave priser.

Forårsrengøring

Egenbylaug

afholder forårsrengøring
af veje, stier og rabatter
i og omkring Egen
Vi mødes Søndag
den 22 April kl.14.00
ved stenen.

Bylauget er efter endt arbejde
vært ved pølser og øl / vand.

Bestyrelsen.

Tilmeld dig til bylauget`s nyhedsbrev på hjemmesiden.

 

Generalforsamling

Egen Bylaug afholder

Ordinær generalforsamling

Fredag den 2/3-2018

kl. 18.00

Sebbelundvej 18 Egen

i gildesalen

Med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Regnskab

  4. Fastsættelse af kontingent for 2018

  5. Behandling af indkomne forslag *) se nedenfor

  6. Hvad skal vi med Stejlepladsen

  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

    på valg er:

Helle Jacobsen

Gert Bonefeld

  1. Valg af revisor

På valg er:

Hanne Petersen

9. Evt.

*) Forslag til behandling under punkt 5 skal være oldermanden (Aage Andersen) skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er Bylauget vært med stegt flæsk og persillesovs, kaffe og småkager.

Af hensyn til traktementet er der tilmelding senest den 23/2-18 til

Gitte Skov tlf/sms 23955964

Årsregnskabet for 2017 findes på bagsiden af den husstandsomdelte indbydelse.

Vel mødt

Bestyrelsen

Fastelavn 2018

Egen Bylaug inviterer til fastelavnsfest

Søndag den 11-2-2018 kl 14.00

Sebbelundvej 18 i gildesalen.

Børnene  kommer udklædte og slår katten af tønden.

Der er præmie til kattekonge/dronning og den bedst udklædte.

Der bliver serveret sodavand og fastelavnsboller for børnene.

Voksne kan købe fastelavnsboller og kaffe for 20 kr.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Husk generalforsamling Fredag den 2. Marts

1. søndag i advent

Traditionen tro tændes

juletræet ved stenen.

Søndag den 3. December kl. 16.00

Vi har igen i år, en aftale med julemanden,

som vil dele godterposer ud til børnene.

Der serveres gløgg, æbleskiver.

Og varm kakao til børnene