Månedsarkiv: februar 2019

Fastelavn

Fastelavn 2019

Egen Bylaug inviterer til fastelavnsfest

Søndag den 3-3-2019 kl 14.00

Sebbelundvej 18 i gildesalen.

Børnene kommer udklædte og slår katten af tønden.

Der er præmie til kattekonge/dronning

og den bedst udklædte.

Der bliver serveret sodavand og fastelavnsboller

for børnene.

Voksne kan købe fastelavnsboller og kaffe for 20 kr.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Generalforsamling

Egen Bylaug afholder

Ordinær generalforsamling

Fredag den 15-3-2019

kl. 18.00

Sebbelundvej 18 Egen

i gildesalen

Med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Regnskab

  4. Fastsættelse af kontingent for 2019

  5. Behandling af indkomne forslag *) se nedenfor

  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

    på valg er:

Aage W Andersen

Gitte W Skov

Claus Jepsen

  1. Valg af revisor

På valg er:

Anette Jepsen

9. Evt.

*) Forslag til behandling under punkt 5 skal være oldermanden (Aage Andersen) skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er Bylauget vært med stegt flæsk og persillesovs, kaffe og småkager.

Af hensyn til traktementet er der tilmelding senest den 11-3-2019 til

Gitte Skov tlf/sms 23955964

Årsregnskabet for 2018 findes på bagsiden af den husstandsomdelte indbydelse.

Vel mødt

Bestyrelsen